רבים מאיתנו מוצאים את עצמם לא פעם זקוקים לגיוס סכומים נאים בימי צוק העתים. חוב גדול המאיים עלינו ונושף בעורפנו, או צורך רפואי שצץ פתאום מצריך אותנו לא אחת ליטול הלוואה ולהחזירה כשאנו נוכל להתייצב מבחינה כלכלית. הלוואה בין אדם לחברו היא מסורת ארוכת שנים והייתה במרבית התרבויות בעולם ובמרבית הדתות גם ערך נעלה בגדר מצווה של סיוע לאדם בעת צרה. אלא שעם השינויים הכלכליים חברתיים בעולם- הלוואה כלומר מתן אשראי נהפך לאחד מגלגלי המנוע העיקריים בכלכלה העולמית. לא שבאנו לקבול על השיטה הפיננסית של הכלכלה המודרנית אלא לדון כיצד שיטה זו חלחלה אל האדם הפרטי וגרמה לו לקבל כמובן מאליו את מושג ההלוואה כתנאי לפעילות חיים שוטפת בפי כל.
אם נרצה לנסח את דיוננו במילים אחרות נשאל כך: כיצד נטילת הלוואה נהפכה לשגרת יומנו. שמא השימוש בהלוואה כמוצא אחרון לבעיותינו כבר אינו קיים? על מנת להשיב בשאלות אלו אנו צריכים להתבונן כיצד המערכת הכלכלית המודרנית משפיעה על אופן הצרכנות של האדם הפרטי והפיכתו לעבד נרצע של חובות מהלוואות.

הכלכלה המודרנית מתאפיינת בחשיבה פיננסית. כלומר, נאמנות חברתית לכך שאחד נותן לחברו אשראי, מכירה בהקפה, על מנת שיוכל למנף את עסקיו. לאחר מינוף העסק יכול להחזיר לו את האשראי שנתן לו בתוספת ריבית כלשהי. הפיכת רעיון האשראי כמערכת כלכלית המניעה את גלגלי המסחר בעולם הוכיחה את עצמה ללא כל ספק. אמנם רוב העולם מתעסק בכסף וירטואלי ולא בכסף מוניטרי אלא שהכדאיות שיש בשיטת האשראי נוחה לרבים בעידן המודרני בו אנו חיים.

ואכן גם האדם הפרטי נהנה משירותי אשראי גדולים ביותר ונמנה אותם אחת אחת. קודם כל יש לנו את מסגרת החשבון בישראל בהם אנו זכאים לחרוג מזכות היתרה שיש לנו וליהנות מהלוואה בנקאית שוטפת גם אם אנו נמצאים תחת עמדות עבודה בכירות. לצד מסגרת החשבון ניתן לקבל הלוואה מהבנק בצורה המסורתית בו הבנק מנתח את הפרופיל הכלכלי שלנו כגון מצב משפחתי גובה הכנסה בדיקה על עמדות עבודה שלנו וכיוצא בזה. בהתאם לכך מעניק לנו הלוואה עם פריסה חודשית קבועה ונוחה. לאחר מכן אנו מקבלים אשראי מחברות האשראי של כרטיסי האשראי המעניקות לנו סכומי אשראי הדומים למסגרות החשבון שלנו ואף יותר. לצד זה אנו יכולים להחזיק גם כרטיסי אשראי עם מסגרות אשראי חוץ בנקאיות כך שגובה האשראי משתנה ללא תלות בבנק ובניהול החשבון. כמות הכרטיסים איננה מוגבלת ואנו יכולים במידה ואנו עומדים בתנאי הסף לחיות עם מתן אשראי המגיע לעתים לעשרות אלפי שקלים לחודש.

זאת ועוד, בכרטיסי האשראי החוץ בנקאיים אנו יכולים לקבל הלוואה ולפורסה כל חודש לפי התנאים שנבקש בתנאי שהם מקובלים על חברת האשראי. יוצא, אפוא, שבידינו סכומי ענק שאינם ברשותנו ואינם שלנו אלא ניתנו כהלוואה גם מבלי שביקשנו אותם. צריך לומר זאת כך: אנו מוקפים בסכומי הלוואה גדולים גם אם אין אנו נקלענו למצב כלכלי קשה או למצב חירום. תחושת הדמיון שיש בידינו סכומי כסף אלו גורמים לנו לערוך שיקולים כלכליים ולחיות חיי מותרות מכסף שאיננו שלנו. אנו יכולים לרכוש כסאות מחשב במאות שקלים רק בשל הדמיון שיש בכרטיס האשראי סכום מספיק להעברת הכרטיס בכל מכשיר אשראי נייד. הרעה החולה בחיי שגרה סביב האשראי מפיל משפחות רבות לחובות כבדים בשל חוסר תכנון ראוי ובשנים הקרובות אנו נגלה עוד ועוד משפחות הנכנסות למעגלי החובות ולא יכולות לצאת מהם.לחצו כאן לכניסה לאתר Casio Araltek לפרטים